Karate tradicional i Karate de competició

Missió

Contribuir en el desenvolupament integral de cada estudiant, a través de la pràctica del Karate Tradicional Shito-ryu.


Valors

 • Tradició: A la nostra Escola ensenyem Karate Tradicional, seguint la línia d’ensenyament del Mestre Kenwa Mabuni.
 • Mestratge: Practiquem un art, i com tal requereix un esforç personal i constant per poder anar progressant dia a dia.
 • Perfeccionament: La cerca del Mestratge ens porta no només a millorar el nostre Karate, sinó també a desenvolupar qualitats com a perseverança, disciplina, i humilitat.


Beneficis en la Pràctica de Karatekarate1

La pràctica de karate tradicional té una sèrie de beneficis tant físics com a mentals:

 • Disciplina: Promou la disciplina a través de la pràctica d’autocontrol i paciència. Inculca el respecte propi i aliè.
 • Desenvolupament Físic: Millora la capacitat física mitjançant l’increment de la resistència cardiovascular, la flexibilitat, el to muscular i la respiració adequada.
 • Coordinació Motora: Augmenta les habilitats motores, millorant l’equilibri i coordinació visual-motor.

Estructura de Classes

Les classes de karate s’estructuren sobre la base de 3 activitats

kihon1Kihón


Pràctica de les tècniques bàsiques del karate tradicional. S’aprenen tots els moviments d’atac i defensa, tant de peus i mans, amb els seus respectius desplaçaments.
Sèries de tècniques bàsiques executades per separat o en combinació amb unes altres, en diverses adreces, executades a l’aire de forma fluïda o amb força (per practicar la velocitat, intensitat, etc) o contra, com el makiwara, el sac, els guants de focus, etc. Es busca millorar l’alineació corporal, prendre consciència de l’abast de les diferents tècniques, desenvolupar coordinació lineal i croada, prendre consciència de la sinergia muscular necessària dels grups musculars específics a ser usats en cada tècnica, desenvolupar els reflexos i la velocitat de reacció, desenvolupar la flexibilitat gestual, reforçar el condicionament neural motriu, treballar de diferents maneres la respiració, desenvolupar la intenció emocional, a més de potenciar l’autoconfiança.

kata1Kata


Aplicació de les tècniques mitjançant una coreografia que simula un enfrontament amb un o diversos oponents imaginaris. Existeixen més de 30 katas des dels bàsics als més avançats.
Kata significa “forma“. A nivell bàsic, és una successió de tècniques de bloqueig i cop determinades que s’executen a l’aire contra adversaris imaginaris.
Tot el volum de tècniques, tàctiques i alguns apartats de condicionament físic per a la pràctica d’aquesta art marcial es troben resumits en els katas. El kata és la base, el fonament de l’entrenament clàssic del karate com a art marcial i mètode de defensa personal civil. Han de ser decodificats, interpretats, practicats i aplicats mitjançant la pràctica del bunkai.

kumite1Kumite


Aplicació pràctica de les tècniques amb oponent real. Situació pactada i supervisada pel professor en un ambient de respecte i companyonia.
Kumite significa “entrellaçar/ creuar / unir les mans” o “combat“. És l’aplicació pràctica de les tècniques a un enfrontament contra un oponent real.

Existeixen diversos tipus de kumite:

 • Kihon kumite, o combat d’aprenentatge, preestablert per passos.
 • Kumite esportiu o de competició, amb regles que limiten l’impacte de les tècniques.
 • Kumite a ple contacte o full contact, en competicions on el reglament permet l’impacte i la victòria per KO. Aquest tipus de kumite és gairebé exclusiu del karate Kyokushinkai i d’altres esports de contacte.
 • Kumite lliure d’aplicació d’intenció realista de les tècniques en defensa personal.
 • Kumite d’aprenentatge, desenvolupat a Japó amb base en l’art del sabre o kendō es diu: “Kihon Kumite” o combat de moviments formals. En el karate aquest combat consisteix en l’aplicació per parelles de tècniques en atac, defensa i contraatac recollides en el kihon i en els katas, realitzant-ho en diversos passos fins a arribar a un sol pas.


licencias